ازمون ,سوالات ,خدمت ,تکرار ,افزار ,جلسه ,سوالات ازمون ,خدمت جلسه ,8الی12 یکشنبه ,شنبه تکرار ,16الی20 شنبه ,8الی12 یکشنبه تکرار ,12الی24 پنجشنبه تکرار ,م
مفاهیم


آموزش مهارتهای هفتگانه IT     

آ

مفاهیم و نرم افزار onenote


نرم افزارهای چندرسانه ای


مفاهیمنرم افزارهای چندرسانه ای   

تجهیزات و سخت افزار  موردنیاز مدارس هوشمند

نرم افزارهای چندرسانه ای


شبیه سازهای آموزشی  

منبع اصلی مطلب : سوالات استخدامی شرکت نفت - وزارت بهداشت -تامین اجتماعی وبانک
برچسب ها : ازمون ,سوالات ,خدمت ,تکرار ,افزار ,جلسه ,سوالات ازمون ,خدمت جلسه ,8الی12 یکشنبه ,شنبه تکرار ,16الی20 شنبه ,8الی12 یکشنبه تکرار ,12الی24 پنجشنبه تکرار ,م
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دانلود سوالات ازمون ضمن خدمت دوره راهبری هوشمندسازی مقدماتی - مرحله دوم